• ביטוח סיעוד

ביטוח סיעוד

המדובר הוא בביטוח שמעניק כיסוי להוצאות סיעוד במקרה של אי-כושר לביצוע פעולות י [...]

  • אפוטרופסות

אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. אדם אחר שאינו יכול, בדר [...]

  • אזרח ותיק

אזרח ותיק

הגדרה פורמלית לאזרח ותיק בישראל מופיעה בחוק האזרחים הוותיקים, אשר מעניק זכויו [...]

  • גמלת סיעוד

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד הינה גמלה המוענקת על ידי הביטוח הלאומי לקשישים הנזקקים לעזרה כספית [...]

  • מבחן ADL סיעודי

מהו מבחן ADL סיעודי?

מהו מבחן ADL סיעודי? בכדי לקבוע האם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד, נבחן הדבר באמצעו [...]