המדובר הוא בביטוח שמעניק כיסוי להוצאות סיעוד במקרה של אי-כושר לביצוע פעולות יסוד. במקרה כזה יזכה המבוטח בפיצוי כספי לאחר שהוכח כי הוא במצב סיעודי. עוד על ביטוח סיעוד בויקיפדיה