הגדרה פורמלית לאזרח ותיק בישראל מופיעה בחוק האזרחים הוותיקים, אשר מעניק זכויות מסויימות לאזרחים ותיקים. כל המחזיק בתעודת אזרח ותיק זוכה להנחות ופטורים מסויימים מתשלומים ציבוריים, למשל בתשלום הארנונה, בנסיעה בתחבורה הציבורית, בתיאטרון וכיוב'. התעודה מונפקת על ידי המשרד לענייני גמלאים. עוד על אזרח ותיק בויקיפדיה