מהו מבחן ADL סיעודי?

בכדי לקבוע האם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד, נבחן הדבר באמצעות מבחן ADL. במבחן נבדקת ההתמודדות של הקשיש עם הפעולות היום-יומיות הבסיסיות

בכדי לקבוע האם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד, נבחן הדבר באמצעות מבחן ADL, ראשי תיבות שכנגד Activities of Daily Living. במבחן נבדקת ההתמודדות של הקשיש עם ששת הפעולות היום-יומיות הבסיסיות: קימה ושכיבה, הלבשה, רחצה, תזונה, שליטה על הסוגרים, ניידות.
1. קימה ושכיבה: האם הקשיש מסוגל לעבור ממצב של שכיבה למצב ישיבה באופן עצמאי, האם הוא מסוגל להתרומם ממקום מושבו, ובכלל זה מישיבה בכסא גלגלים?

2. הלבשה: האם ביכולתו של הקשיש להתלבש באופן עצמאי, האם הוא מסוגל לפשוט את בגדיו לבדו ללא עזרה, ובכלל זה גם לבישת ציוד רפואי כגון גפיים וכיוב'.

3. רחצה: יכולתו של הקשיש להכנס ולצאת לאמבטיה או מקלחת בכוחות עצמו.

4. שליטה על הסוגרים: האם הקשיש מסוגל לשלוט על פעולת דרכי השתן ו/או המעיים. הקשיש הנזקק לקטטר או לחיתולי מבוגרים – יחשב הדבר שאינו מסוגל לשלוט על ההפרשות.

5. תזונה: האם הקשיש מסוגל לצרוך את המזון בכוחות עצמו ואינו נדרש להאכלה מסייעת, בין אם מדובר באוכל מוצק או נוזלי.

6. ניידות: בחינת יכולתו של הקשיש להתנייד ממקום למקום. באם הקשיש משתמש בקביים או כסא גלגלים, למשל, ועדיין מסוגל להגיע ממקום אחד למשנהו – יחשב הדבר כמסוגלות לניידות. מנגד, ריתוק לכסא גלגלים ללא יכולת תנועה, או ריתוק למיטה יחשבו כחוסר מסוגלות לניידות.

הציון במבחן ה-ADL מחושב על פי נקודות, קשיש המסוגל לבצע את הפעולה הנבחנת בכוחות עצמו יקבל 0 נקודות בסעיף הנ\"ל, באם אינו מסוגל לבצע את הפעולה, או מסוגל לבצע אותה חלקית – יזקפו לו נקודות בהתאם, עד למקסימום של 8 נקודות.

כך שקשיש המסוגל לנייד את עצמו, ולו במאמץ קל, לא יקבל נקודות בסעיף זה, קשיש המסוגל להתנייע אך נזקק למשל להכוונה תזקפנה לזכותו נקודות בציון אמצע, וקשיש שלא מסוגל לנייד את עצמו כלל, מרותק למיטה או לכסא גלגלים יזוכה במירב הנקודות. בסיכום נקודות אלו מומרות לנקודות זכאות לגמלת סיעוד.