ביטוח

אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. אדם אחר שאינו יכול, בדר [...]

Categories: ביטוח|
Load More Posts
נגישות